Nieuwe organisatiecommisie
Nieuwe organisatiecommisie

Nadat de voorbije 30 edities van het Karel Stegeman Toernooi is georganiseerd door een toernooicommissie bestaande uit 3 personen, zijn de voorbereidingen voor de 31e uitgave van dit Ruurlose evenement inmiddels door een vijfkoppige ploeg gestart.

Tijdens het afgelopen KST heeft de toernooicommissie haar functioneren onder de loep genomen en is op zoek geweest naar mogelijke/noodzakelijke verbeterpunten. Dit heeft tot
volgende conclusies geleid:
– De commissie dient om alle taken optimaal te kunnen blijven vervullen te worden uitgebreid met 2 personen.
– Vervolgens is bij de herverdeling van taken speciale aandacht gevraagd voor het voorzitterschap, PR en sponsoring. (Toernooisponsoring wordt verantwoordelijkheid toernooicommissie.)
Inmiddels zijn met Marcel Bos en Michiel Schouten 2 nieuwe commissieleden gevonden en gisteren is de commissie voor het eerst in de nieuwe samenstelling bijeen geweest. Hierbij is afgesproken de taken van de commissie als volgt te (her)verdelen:
Marcel Bos : Voorzitter, teambegeleiders, scheidsrechterscommissie en PR
Ron Wopereis : Secretariaat, medische commissie, feestcommissie en wedstrijdsecretariaat
Eric Hissink : Huisvesting, terreincommissie en activiteitencommissie
Michiel Schouten : Sponsoring
Hans Schurink : Teams, website, Facebook en persberichten

Foto, van links naar rechts: Eric Hissink, Ron Wopereis, Marcel Bos, Hans Schurink en Michiel Schouten

OC KST

trots op onze sponsoren:

Copyright © Karel Stegeman Toernooi Ruurlo | Login Design en realisatie door Project Arthouse