KST 2022
KST 2022

Een maand geleden hebben we besloten, na de editie 2020, ook het KST 2021 af te moeten gelasten.
Vanaf nu ligt de focus op 2022.
Bij voorgaande edities startten we onze toernooivoorbereidingen met het uitnodigen van de teams, maar we maken in dit verband voor volgend jaar toch even een pas op de plaats. We willen namelijk eerst weten welke invloed het niet doorgaan van twee opeenvolgende toernooien heeft op de grote aantallen onmisbare gastgezinnen, vrijwilligers en sponsoren. Zodra de huidige corona-restricties dit toelaten, richten we ons dus eerst volledig op het inventariseren van het aantal gastgezinnen, vrijwilligers en sponsoren. Hier moet eerst een absolute duidelijkheid over bestaan alvorens we met de verdere organisatie aan de haal kunnen gaan.
Hierop vooruitlopend kunnen we melden dat onze sponsorcommissie heeft aangegeven met een aantal nieuwe, aantrekkelijke sponsorpakketten te komen en daarnaast wil de commissie onderzoeken of een sponsor zijn/haar bedrijfsnaam aan ons toernooi wil verbinden.
Voorlopig doen we het echter noodgedwongen rustig aan, maar zodra het weer kan dan gaan we vol gas vooruit!

trots op onze sponsoren:

Copyright © Karel Stegeman Toernooi Ruurlo | Login Design en realisatie door Project Arthouse